Διοικητική Δομή

Έμψυχο Δυναμικό της Κτελ Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Δ/νων Σύμβουλος

Α/της Δ. Σύμβουλος

Μέλοι

Η εταιρεία μας διοικείται από 7μελες Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι 4ετής.
Τα άτομα που εργάζονται στην ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε με εξαρτημένη σχέση εργασίας και με έμμεση σχέση , ανέρχονται σε 350 περίπου άτομα προσφέροντας έτσι στο νομό μας ένα σημαντικό εισόδημα.

Η συμμετοχή στην παραγωγή του έργου των 177 λεωφορείων δημιουργεί σε αρκετά επαγγέλματα συναφή με την λειτουργία τους αρκετά εισοδήματα , με άμεση συνέπεια την απασχόληση μειώνοντας την ανεργία της περιοχής μας .