Τιμές Εισιτηρίων

*Οι τιμές των εισιτηρίων δεν διαμορφώνονται από τις εταιρείες των ΚΤΕΛ αλλά καθορίζονται από το Υπουργείο Μεταφορών με υπουργική απόφαση.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟ (€) ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΛΠ.(25%) (€) ΜΙΣΟ ΚΛΠ.(50%) (€)
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ-40€ με επιστροφή)
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΘΗΝΑ
29.20 22.20 15.10
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΠΑΤΡΑ 10.30 8.00 5.70
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 49.90 37.40 25.00
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΡΤΑ 9.10 6.80 4.60
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 16.30 12.20 8.20
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΛΕΥΚΑΔΑ 11.00 8.30 5.50
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΒΟΝΙΤΣΑ 8.80 6.60 4.40
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ-40€ με επιστροφή)
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΘΗΝΑ
25.10 19.10 13.10
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΠΑΤΡΑ 6.10 4.90 3.60
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54.00 40.50 27.00
ΝΑΥΠΑΚΤΟ-ΑΘΗΝΑ 22.50 17.10 11.80
ΝΑΥΠΑΚΤΟ-ΠΑΤΡΑ 3.50 2.90 2.30
ΝΑΥΠΑΚΤΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 59.30 44.50 29.70
ΝΑΥΠΑΚΤΟ-ΛΑΜΙΑ 15.80 11.90 7.90
ΝΑΥΠΑΚΤΟ-ΒΟΛΟΣ 25.90 19.40 13.00
ΝΑΥΠΑΚΤΟ-ΛΑΡΙΣΑ 28.80 21.60 14.40
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ-40€ με επιστροφή)ΒΟΝΙΤΣΑ-ΑΘΗΝΑ 38.00 28.70 19.50
ΒΟΝΙΤΣΑ-ΠΑΤΡΑ 19.00 14.50 10.00
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ-40€ με επιστροφή)
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΑΘΗΝΑ
33.70 25.50 17.40
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΠΑΤΡΑ 14.70 11.30 7.90
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11.90 8.90 6.00
(ΠΡΟΣΦΟΡΑ-40€ με επιστροφή)ΑΣΤΑΚΟΣ-ΑΘΗΝΑ 31.10 23.60 16.10
ΑΣΤΑΚΟΣ-ΠΑΤΡΑ 12.10 9.30 6.60
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΛΑΜΙΑ 25.20 18.90 12.60
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΒΟΛΟΣ 35.30 26.50 17.70
ΑΓΡΙΝΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ 38.20 28.70 19.10
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΛΑΜΙΑ 21.00 15.80 10.50
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΒΟΛΟΣ 31.10 23.30 15.60
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΛΑΡΙΣΑ 34.00 25.50 17.00